Loon-& spuitwerk

 

G.J. WOLTHUIS VOF
 

Borkeld 2
7462 PG  Rijssen
T. 0548-512112
F. 0548-512430
E. gj.wolthuis.vof@versatel.nl

           GROENVERZORGING    G.W.W. WERKEN    CONTAINERS    LOON-,SPUIT-,GRONDVERZET    TRANSPORT    LANDBOUWMECHANISATIE               

 
 


 

   .
 

 

    groenverzorging
    loon-& spuitwerk
    g.w.w. werken

 machinaal bestraten
    landbouwmechanisatie
    transport
 sloopwerken

 containers
 contact
 home

    
          

Wij hebben voor de uitvoering van werkzaamheden in de agrarische loonwerksector een breed assortiment aan werktuigen en machines.

Hierbij ligt de nadruk op de uitvoering van kalk strooien, ploegen, graszaad zaaien, grasland doorzaaien en ma´s zaaien.

Wij zijn dealer van Miramag kalk en verkopen dit ook aan derden.


Het ma´s zaaien doen we met een uit zes rijen bestaande ma´szaaimachine met granulaatstrooier voor het zaaien van  de meststof Physiostart die aan de ma´s wordt toegevoegd. Physiostart heeft een laag fosfaat- /
nitraatgehalte waardoor later extra mest op het land kan worden opgebracht.

Tevens bieden wij oplossingen in Duurzaam Onkruid Beheer met behulp van een infrarood camera tegen onkruiden op de bestrating en spuiten met een veldspuit tegen hoge onkruiden in de ma´s en de weide.